Novinka

Produktové opatření ECO Air

počet komentářů: 0

V programu vzduchových pérování BPW ECO Air jako součást procesu neustálého zlepšování bylo zavedeno opatření péče o produkt. Aby bylo dosaženo modularity k rozšíření použití vzduchového pérování BPW, tak právě tato péče o produkt umožňuje rozšíření produktu pro budoucí nové generace pérování. Konkrétně to znamená, že rameno měchu je o 5 mm zesílené, což vede k odpovídajícímu prodloužení upínacího třmenu o 5 mm.

Nový upínací třmen, který je o 5 mm delší, lze použít pro starou generaci držáků měchů bez zesílení. Ale starý upínací třmen nelze použít s novou generací držáků měchů z důvodu jeho kratší délky.

Z důvodu postupného zaváděním nové generace držáků měchů (od začátku 2.čtvrtletí / 2022) byl již nový - delší upínací třmen použit s předstihem (od poloviny 1.čtvrtletí / 2022) v aktuální sérii, aby bylo možné kontrolovat bezpečné použití starého upínacího třmenu.

Opatření péče o produkt nemají žádný vliv na rozsah dostupných modulární systém ECO Air. Všechny předchozí verze držáků měchů budou v rámci péče o produkt odstraněny a již nebudou k dispozici. Čísla dílů modulů zůstávají nezměněna.

Výsledkem tohoto opatření údržby produktu jsou nové díly a tím i nová čísla dílů.

2022-04-06_AM_News_Třmeny.pdf

Jdi zpět

Přidat komentář