Novinka

Posouzení prasklin brzdových destiček TSB a TS2

počet komentářů: 0

Posouzení / vyhodnocení prasklin a úlomků ve vrstvě obložení destičky pro kotoučovou brzdu

Na základě těchto technických informací by měl být schopen odborný pracovník zhodnotit brzdové destičky BPW pro kotoučovou brzdu návěsu / přívěsu. Vizuálně posoudit BPW brzdu ECO Disc TS2 3709 / TS2 4309 a TSB 3709 / TSB 4309 / TSB 4312 s ohledem na vznik prasklin nebo vylamování obložení na okrajích.

Je stále na odborném pracovníkovi, aby rozhodl, zda je třeba vyměnit brzdovou destičku nebo ne. Pro své rozhodnutí by měl vzít v úvahu optický stav destiček i celkový stav vozidla a vyhodnotit podmínky pro používání destiček.

Stále je potřeba dodržovat pokyny a předpisy v dílenské příručce "Nápravy přívěsu BPW s kotoučovými brzdami". Vznik úlomků nebo prasklin je obvykle způsoben zvýšeným působením nečistot, nebo přílišným tepelným namáháním brzdy, které lze redukovat vylepšenými kryty nečistot, nebo vhodným sladěním soupravy. Pokud se tak nestane, stav brzdových destiček se může nadále zhoršovat. Kontrola by měla být pravidelnější a destičky by měly být kontrolovány pečlivěji než obecně doporučovanými intervaly údržby.

Tyto technické informace nemají žádný vliv na záruční dobu s ohledem na poškození obložení destičky. Záruční nároky jsou vždy závislé na konkrétním případu a jeho konkrétních nastavených podmínkách.

Jdi zpět

Přidat komentář