Mechanické nucené řízení náprav

TD - využití převážně v distribuční dopravě.

TD - X - využití v distribuční dopravě, tento systém umožňuje             mechanické řízení první a poslední nápravy  u tří až čtyřnápravových návěsů, protiběžné řízení první a poslední nápravy.                                                                                            

TR -  využití převážně v těžké dopravě, např. pro cisterny, sklápěčky, přívěsy pro sypké hmoty atd. S tímto systémem lze kombinovat 1 až 3 nápravy s mechanickým řízením a eventuelně s dalšími pevnými nápravami.                                    

TR-X - využití v těžké distribuční dopravě. Umožňuje řízení první a poslední nápravy tří až čtyřnápravových návěsů, protiběžné řízení první a poslední nápravy. Má krátký poloměr otáčky.  Je určen převážně pro cisterny a sklápěče s krátkým rozvorem kol.                                                           

TF - využití u přívěsných vozů s otočnými nápravami. Díky tomuto sytému je možné zvýšit u přívěsu nízkou podlahu.