Hydraulické nucené řízení náprav

HS - využití převážně v těžší distribuční dopravě. Používá se k řízení jedné až čtyř náprav s možností kombinace s jednou nebo vícero pevnými nápravami. Hydraulický systém umožňuje propojení zepředu dozadu v případech, kde to není možné mechanicky, např. u výsuvných návěsů

HF - využití pro návěsy s řiditelnou nápravou eventuálně v kombinaci s jednou nebo vícero pevnými nápravami.  Je určeno pro návěsy, kde není možné mechanické propojení zepředu dozadu, jako např. u cisteren s jednou řiditelnou nápravou.

HF-E - využití pro návěsy s jednou až šesti řiditelnými nápravami eventuálně v kombinaci s jednou nebo vícero pevnými nápravami. Je určeno pro návěsy, kde není možné mechanické propojení zepředu dozadu, jako např. u podvalníku.